Общи условия

Общи условия за пазаруване от електронен магазин за парфюми и козметика www.martinlion.bg

Моля, внимателно прочетете Общите условия, преди да използвате този уеб сайт.

Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между ДОСТАВЧИК и клиентите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛ/И/ на електронния магазин martinlion.bg”, наричан по-долу „ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН”.

Данни за доставчика

Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

  1. Наименование на Доставчика:  „Миракъл Козметикс” ООД
  2. Седалище и адрес на управление:  гр. Разград, ул.Д. Ненов”39
  3. Вписване в публични регистри: BG 205990818

Характеристики на MARTINLION.BG

Martinlion.bg e електронен магазин, достъпен на адрес в Интернет martinlion.bg, чрез който Ползвателите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от martinlion.bg стоки, включително следното:

Електронният магазин предоставя възможност за разглеждане и поръчка като гост. Ползвателят – гост е длъжен да попълни съответната форма с изискуемите данни. Ползвателят гарантира, че данните, които предоставя са верни, пълни и точни.

Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с martinlion.bg чрез интерфейса на страницата на martinlion.bg, достъпна в Интернет. Преди извършване на изявлението съответния ползвател може свободно да поправя въведената от него информация в регистрационната форма.

За да извършвате поръчки в martinlion.bg, трябва да имате навършени 18 години.

Права и задължения на MARTINLION.BG

– да събира и използва информация относно своите потребители, когато същите попълнят формата с изискуемите данни за изпълняване на поръчка, като тази информация може да включва име, презиме, фамилия, адрес, телефон, електронен пощенски адрес за кореспонденция и всяка друга информация, която се предоставя при попълване на формата с изискуемите данни за изпълняване на поръчка и всяка друга, която се въвежда или предоставя при заявяване, получаване или използване на предоставяните от доставчика услуги, участване в промоции, томболи и състезания, попълване на анкетни карти, въпросници, формуляри и други, като Доставчикът ще използва същата при спазване на Закона за защита на личните данни.
– полага грижа информацията в магазина да се поддържа винаги вярна и актуална, но не гарантира за достоверността и пълнотата на същата;
– не носи отговорност за непредоставяне на достъп до магазина, както и за необработването или ненавременното обработване на заявките за покупка, при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет;
– не гарантира, че достъпът до магазина ще бъде непрекъсваем, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това е извън възможностите, контрола и волята му;
– доколкото не разполага с възможността да променя, контролира или по друг начин влияе върху качеството и годността за употреба на заявените от Ползвателя стоки не отговаря за съответствието им с приложимите нормативни изисквания и техните качества;
– не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством него;
– няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който Потребителят използва магазина.

Ползвателят се задължава:


– да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен пощенски адрес за кореспонденция;
– да плати цената на заявената от него стока при доставка;
– да заплати разходите по доставката, освен в случаите, в които разходите за доставка остават за сметка на Доставчика;
– да получи стоката;

– да не подава фиктивни или невалидни заявки или друга невярна информация.

– да спазва българското законодателство, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;
– да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително право на интелектуална собственост;
– да уведомява незабавно Доставчика за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на магазина;
– да не се намесва в правилното действие на системата, включително, но не само, да не осуетява процедурата по идентификация на друг потребител, да не осъществява достъп извън предоставения му, да не възпрепятства други потребители да използват магазина;
– да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени в магазина и по този начин да не създава собствена база данни в електронен или друг вид;
– да не се представя за друго лице или представител на юридическо лице или група хора, които не е оправомощен да представлява, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група лица;
– да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия.
– достъп в режим онлайн до Доставчика, при спазване на условията и изискванията за достъп, освен при настъпване на обстоятелства извън контрола на Доставчика – случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет;
– достъп и корекция в режим онлайн на личните си данни;

– да сключват договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от martinlion.bg;

-да извършват плащания във връзка със сключените договори с martinlion.bg, съгласно поддържаните от martinlion.bg начини за разплащанe- наложен платеж

-да получават информация за нови стоки предлагани от martinlion.bg..

-да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка. В тази връзка доставчикът публикува:

– описание на основните характеристики и изображение на всяка стока, съгласно посочената от производителя информация;

Доставчикът доставя стоките и гарантира правата на Ползвателите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

Ползвателите сключват договор за покупко-продажба на стоките, предлагани от martinlion.bg чрез интерфейса на Доставчика, достъпен на страницата му в Интернет на адрес martinlion.bg или друго средство за комуникация от разстояние.

По силата на сключения с Ползвателите договор за покупко-продажба на стоки, Доставчикът се задължава да достави и да прехвърли собствеността на Ползвателя на определените от него чрез интерфейса стоки. Стоката се предава на адреса за доставка на Потребителя или на трето лице – представител на Потребителя, което приема и потвърждава получаването на същата от името на Потребителя. При предаване на стоката Потребителят или третото лице – представител на Потребителя подписват придружаващите я документи, служещи като потвърждение за доставката на стоката. В случай че Потребителят не бъде намерен в срока за доставка на посочения от него адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Доставчикът се освобождава от задължението си да достави заявената стока. Потребителят може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по доставката. В този случай започва да тече нов срок за доставка от момента на потвърждението по предходното изречение.

Ползвателите заплащат на Доставчика възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени на martinlion.bg и настоящите общи условия. Цените в електронния магазин на български език са в български лева с включен ДДС. В същата не са включени разходите по доставка.

Цената за доставката се определя отделно и изрично от цената на стоките.

Отказ от договора и рекламация

Потребителят има право да върне закупената от него стока в рамките на 14  дни от датата на получаването й. За целта продуктът  трябва да е в оригиналната си опаковка, без следи от употреба или нарушаване на търговския вид на продукта в съответствие с разпоредбите на чл.55(ал.1) от ЗЗППТ. За нарушен търговски вид се счита разкъсан или отстранен целофан, разлепени етикети или холограмнни стикери, нарушена или липсваща част от опаковката и съдържанието на продукта и да е придружен с всички съпътстващи  го документи – касова бележка / фактура. Подчертаваме, че разпечатването на целофана се счита за нарушена цялост на опаковката.

Оригиналната опаковка на производителя  не трябва да бъде нарушена, разкъсана, разлепена или увредена по друг начин. Върнатата стока трябва да е придружена с всички съпътстващи я документи – касова бележка и/или фактура и др.

След проверка в срок от 14  дни се възстановява сумата на купувача или се заменя продукта.При несъответствие с условията, продуктът се връща на купувача, който поема всички транспортни разходи.

При констатация на дефектна стока до 24ч. от получаването й, и при ненарушен търговски вид на стоката и опаковката, martinlion.bg се ангажира тя да бъде подменена (в срок от 14 дни след получаването на стоката,) с нова. В случай, че потребителят направи поръчка за дадена стока, която се предлага в Сайта и пратката не е потърсена повече от 7 дни е длъжен да заплати транспортните разходи натрупали се по пратката.
При липса на предварително уведомяване за връщане на стока, магазин  martinlion.bg запазва правото си да откаже рекламация.

Не изпращайте пратките обратно към нас с наложен платеж. Такива пратки няма да бъдат приети и в такъв случай рекламацията не може да бъде осъществена.

При спазването на критериите за връщане на стока, martinlion.bg възстановява в пълен размер сумите, на закупените от потребителя продукти. Сумата се възстановява не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ. Транспортните разходи са за сметка на клиента и не се възстановяват. . След получаване на върната стока и прегледа й, стойността без транспортните разходи се възстановяват на клиента. Всеки клиент може да се възползва от правото си стоката да му бъде заменена с друг продукт по избор. При  смяна на продукта потребителя  покрива доставките в двете посоки.

За да упражните правото си на отказ, трябва да ни информирате недвусмислено за решението си в рамките на 14-дневния период за отказ, като изпратите email  на martinlion.bg@gmail.com

Информация за доставка

Martinlion.bg доставя поръчаните от вас продукти чрез използване на трето лице – куриер.

Доставките се извършват само и единствено от куриерска фирма „ЕКОНТ ЕКСПРЕС”ЕООД,чрез наложен платеж,  като цената на услугата се определя в зависимост от избрания начин на доставка и теглото на поръчаните стоки. Съответно доставката може да се осъществи до точен адрес на получателя или до удобен за вас офис на  куриерска фирма ЕКОНТ ЕКСПРЕС.

Цената на доставка до офис Еконт Експрес е приблизително 5лв. Като тя варира според килограмите на стоката и сумата на наложеният платеж. Цената на доставка до посочен от вас адрес варира между 6-10лв.,според килограмите на стоките и сумата на наложеният платеж.

Доставки се извършват само и едниствено на територията на Република България.

При поръчка над 69 лв. – безплатна доставка до посочен от вас офис на ЕКОНТ ЕКСПРЕС!

Доставката, на всяка извършена от Вас поръчка, се изпълнява в рамките на 1-3 работни дни в зависимост от това кога е направена поръчката и какъв е графикът за доставки на куриерската фирма.

Martin lion.bg не носи отговорност за забавяне на доставката в случай, че последното е по вина на куриера, извършващ доставката и/или поради независещи от нас обстоятелства.

В случай, че потребителят направи поръчка за дадена стока, която се предлага в Сайта и пратката не е потърсена повече от 7 дни е длъжен да заплати транспортните разходи натрупали се по пратката.

При предходни непотърсени или отказани пратки за които, не са заплатени куриерските разходи , магазина си запазва правото ДА НЕ изпълнява поръчки, като НЕ ДЪЛЖИ никакво обещетение или информация към клиента.

С прочитането на тези условия и в последствие използването на електрония магазин за покупки, вие като клиент безусловно се съгласявате с тях.

Ако не приемате тези условия по една или друга причина, моля не използвайте този уеб сайт!